De gespecialiseerde dienstenverlening van Advaise richt zich primair op de financiële en organisatorische bedrijfsvoering van de (semi)overheid, non-profit, onderwijs en de gezondheidszorg & welzijn. Onze dienstverlening is hierbij onderverdeeld in:

Advies (consultancy):

 • Procesbeheersing en –optimalisatie;
 • AO/IC;
 • Projectmanagement & Projectcontrol;
 • Proces auditing;
 • Digitalisering en workflowmanagement (WFM);
 • Risicomanagement;
 • Rechtmatigheid;
 • Managementinformatie

Ondersteuning (detachering):

 • Algemeen projectmanagement- en ondersteuning;
 • Opzetten en implementeren Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC);
 • Opzetten en uitvoeren interne controle / auditfunctie;
 • Ondersteuning bij (Europese) subsidieprojecten;
 • Projectmatige ondersteuning Europese aanbestedingstrajecten;
 • Ondersteuning bij implementatie SiSa (Single Information Single Audit)
 • Implementeren (financiële) automatiseringssystemen;
 • Detachering op gebied van Bedrijfsvoering

Opleiding (training):

 • Trainingen en opleiding op gebied van Administratieve Organisatie en Interne Controle;
 • Training procesbeschrijven;