Periode: 07.2008 - 03.2009

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (ministerie van OC&W)

Verantwoordelijk voor:

  • Adviseren en ondersteunen van de projectleider (penvoerder) bij totstandkoming en analyse interim report/tussentijdse verantwoording van de Europese subsidie(s);
  • Verantwoordelijk voor bewaking projectbudget, vorming projectdossier en 
 verantwoordingsdocumentatie richting partners consortium en EU;
  • Financieel aanspreekpunt EU-partners.

Resultaat: Financiële beheersmaatregelen geborgd en door EU goedgekeurde (tussentijdse) verantwoording.