Periode: 07.2008 - 12.2011

RIBW Arnhem en Veluwe Vallei (AWBZ zorgaanbieder)

Verantwoordelijk voor:

  • Diverse werkzaamheden en adviezen op gebied van bedrijfsvoering;
  • Advies en ondersteuning in relatie tot formatieberekeningen o.b.v. ZorgZwaartePakket;
  • Opstellen en implementeren Intern Controleprogramma en uitvoeren IC- werkzaamheden regeling AO/IC AWBZ Zorgaanbieders;
  • Ondersteunen en adviseren diverse functionarissen afdeling Bedrijfsvoering.

Resultaat: o.a. geïmplementeerd intern controleprogramma (bedrijfsvoering en regeling AO/IC AWBZ).