Periode: 03.2008 - 06.2008

Stichting Voormekaar; welzijn van ouderen

Verantwoordelijk voor:

  • advies en ondersteuning totstandkoming AO/IC en opzetten model voor kostprijsberekeningen, managementinformatie en begroting 2009 in kader van overgang
 van budget- naar gedeeltelijke productfinanciering door betrokken gemeenten.

Resultaat: model kostprijsberekeningen en managementinformatie, begroting 2009, actuele administratieve organisatie.