Periode: 01.2007 - 12.2007

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (ministerie van OC&W)

Verantwoordelijk voor:

  • adviseren en ondersteunen van de projectcontroller bij totstandkoming verantwoordingen Europese subsidie(s). O.a. opstellen interne project procedures, projecthandboek en contracten samenwerkingsverbanden Europese partners;
  • opzetten en implementeren methode voor projectmatig werken binnen de Rijksdienst;
  • (intern) projectleider Europese Aanbesteding ten behoeve van de inhuur van specialistisch personeel (in nauwe samenwerking met inkoopadviseur Ministerie OC&W);
  • ondersteunen afdeling Control bij totstandkoming intern controleplan, inclusief het uitvoeren van een audit op de subsidieprocessen binnen de Rijksdienst.

Resultaat:

  • vermindering van de (financiële en operationele) risico’s bij huidige en toekomstige EU-projecten binnen de Rijksdienst, inclusief verbeterde samenwerking IAD en Rijksdienst;
  • eerste aanzet tot projectmatig werken binnen deze rijksdienst;
  • succesvolle Europese aanbesteding, inclusief gunning opdracht;
  • uitgewerkt intern controleprogramma voor 2008, inclusief procedures en formats;
  • rapportage van bevindingen “Audit Subsidieprocessen”, inclusief aanbevelingen en punten ter verbetering.