Periode: 2006 - 08.2006

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen

Verantwoordelijk voor:

  • ondersteuning kaderregeling AO/IC AWBZ gefinancierde instellingen door onder andere het vastleggen van de AO voor de minimale variant (in PROTOS);
  • ondersteuning project “Administratief Organisatorisch onderzoek” voor de medisch ondersteunende zorgeenheden.

Resultaat: Organisatie laten voldoen aan de minimale variant binnen de kaderregeling AO/IC voor  AWBZ  gefinancierde instellingen.