Periode: 11.2015 - 06.2017

Gemeente Amsterdam, cluster Dienstverlening & Informatie, o.a. rve Dienstverlening en IVE D&I

Verantwoordelijk voor:

  • adviseren en ondersteunen RVE-directeur en IVE-manager en organisatie m.b.t. efficiënte en effectieve bedrijfsvoering;
  • opstellen Zero Based Begroting voor IVE;
  • opzetten prestatiemanagement / -beoordeling binnen IVE;
  • zorgdragen voor een adequaat en ordentelijk financieel beheer binnen de RVE en IVE;
  • coördineren P&C producten rve Dienstverlening;
  • lid managementteam van de RVE en IVE;
  • functionele aansturing gedeconcentreerd werkende functionaris(sen) P&C en advies.

Resultaat: succesvolle (tijdelijke) invulling van de functie business controller.