Periode: 12.2010 - 03.2015

Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o.; Gemeenschappelijke Regeling Gebiedsontwikkeling (samenwerking provincie Overijssel en gemeente Enschede)


Verantwoordelijk voor:

  • (inrichting van) het totaal financieel beheer en administratie;
  • sparringpartner directie, (project)managementteam en planeconoom;
  • het informeren en adviseren van directie en managementteam;
  • opstellen (meerjaren)begroting, verantwoordingsdocumenten en jaarrekening;
  • opstellen management- en bestuurlijke informatie en rapportages;
  • het adviseren en ondersteunen in het kader van Administratieve Organisatie, 
 Interne Controle, rechtmatigheid, BTW-vraagstukken, subsidiemanagement en
 projectfinanciering;
  • voorzitter treasurycomité Gemeenschappelijke Regeling t.b.v. projectfinanciering.

Resultaat: Project “in control”