Periode: 04.2009 - 11.2010

Vliegwiel Twente Maatschappij; Projectorganisatie Gebiedsontwikkeling (samenwerking provincie Overijssel, gemeente Enschede en Rijksvastgoed en Ontwikkelingsbedrijf) 


Verantwoordelijk voor:

  • het zorg dragen voor een ordentelijk financieel beheer en administratie;
  • het informeren en adviseren van directie en projectorganisatie;
  • het opstellen van budgetrapportages voor directie en bestuurlijk overleg;
  • projectleider organisatieverhuizing naar een locatie nabij het plangebied;
  • ondersteunen en adviseren inzake het opzetten van het tijdelijk beheer Vastgoed, na overdracht gronden aan de nog op te richten grondexploitatiemaatschappij.

Resultaat: Financieel beheer en administratie op orde en project “in control”