Periode: 09.2008 - 12.2009

Gemeente Enschede (100.000+ gemeente)


Verantwoordelijk voor:

  • het geven van een kwaliteitsimpuls aan het (sturen en) beheersen van stedelijke 
ontwikkelingsprojecten;
  • ondersteunen en adviseren van de projectadministrateurs bij het analyseren en opstellen 
projectrapportages;
  • ondersteunen Controller op diverse gebieden binnen de bedrijfsvoering;
  • organiseren opleidingstraject Projectcontrol voor o.a. projectmanagers, planeconomen, administrateurs.

Resultaat: betere beheersing van de stedelijke ontwikkelingsprojecten.